www.hcpc.vn
Đang tải dữ liệu

Thông tin hữu ích
Thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Giá vàng
Tin chứng khoán
Thông tin truy cập
Online: 21 người

Lượt truy cập: 1179579
Untitled-1

Trang chủ > Tin tức - Sự kiện

Thông báo lưu ký chứng khoán tập trung
Để chuẩn bị cho việc niêm yết cổ phiếu, Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phòng xin trân trọng thông báo việc lưu ký cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LƯU KÝ

CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG CÔNG TY CP BAO BÌ XI MĂNG HẢI PHÒNG

TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

 

 

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký lưu ký chứng khoán số 81/2009/GCNCP-VSD ngày 03 tháng 11 năm 2009 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Để chuẩn bị cho việc niêm yết cổ phiếu, Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phòng xin trân trọng thông báo việc lưu ký cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội như sau:

• Tên chứng khoán                   : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phòng

• Mã chứng khoán                    : BXH

• Loại chứng khoán                  : Cổ phiếu phổ thông

• Mệnh giá chứng khoán           : 10.000 đồng/cổ phiếu

Công ty CP Bao bì xi măng HP phối hợp với Công ty CP chứng khoán HP tổ chức lưu ký chứng khoán tập trung cho các cổ đông.

 

1.      Cổ đông đã nhận Số chứng nhận sở hữu cổ phần và đã mở tài khoản tại Công ty Chứng khoán HP vui lòng đến làm thủ tục đăng ký lưu ký tại:

- Công ty CP Bao bì xi măng xi măng HP: vào giờ hành chính các buổi chiều từ ngày 09/11/2009 đến ngày 14/11/2009.

- Hoặc Công ty chứng khoán Hải Phòng (Số 24 Cù Chính Lan, Hồng Bàng, Hải Phòng): bắt đầu từ ngày 04/11/2009.

2.      Cổ đông đã nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán khác vui lòng đến làm thủ tục đăng ký lưu ký tại nơi mở tài khoản.

3.      Cổ đông chưa nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần vui lòng sớm liên hệ với Công ty CP Bao bì xi măng HP và Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng để nhận sổ và hoàn tất các thủ tục lưu ký chứng khoán.

 

Trân trọng thông báo.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ XI MĂNG HẢI PHÒNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(đã ký)

  

 

DƯ VĂN HẢI