www.hcpc.vn
Đang tải dữ liệu

Thông tin hữu ích
Thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Giá vàng
Tin chứng khoán
Thông tin truy cập
Online: 4 người

Lượt truy cập: 908058
Untitled-1

Kết quả đại hội đồng cổ đông năm 2013
báo cáo tài chính bán niên năm 2020
công ty cổ phần vicem bao bì hải phòng công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2020
báo cáo tài chính quý 2 năm 2020
công ty cp vicem bao bì hải phòng xin chân trọng công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2020
thông báo ký hợp đồng kiểm toán
Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
Đai hội cổ đông thường niên năm 2020
Đai hội cổ đông thường niên năm 2020
Tài liệu họp ĐHCĐ 2020
Tài liệu họp ĐHCĐ 2020
Thông báo đăng ký tham dự đại hội cổ đông.
Công ty CP Vicem Bao bì Hải Phòng xin thông báo đăng ký tham dự đại hội cổ đông năm 2020
Báo cáo tài chính Quý 1/2020
Công ty cổ phần Bao Bì XM Hải Phòng công bố báo cáo tài chính quý 1/2020
Báo cáo tài chính quý 3- 2019
Báo cáo tài chính quý 3- 2019
Quyết định bổ nhiệm giám đốc
Quyết định bổ nhiệm giám đốc
Báo cáo tài chính bán niên năm 2019
Công ty cổ phần Vicem Bao Bì Hải Phòng trân trọng công bố báo cáo tài chính 2019