www.hcpc.vn
Đang tải dữ liệu

Thông tin hữu ích
Thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Giá vàng
Tin chứng khoán
Thông tin truy cập
Online: 344 người

Lượt truy cập: 1230656
Untitled-1

Kết quả đại hội đồng cổ đông năm 2013
Báo cáo quản trị năm 2023
Báo cáo quản trị năm 2023
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2022
Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2022
Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2022
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu và không còn cổ đông lớn BXH
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu và không còn cổ đông lớn BXH
Quy chế công bố thông tin
Quy chế công bố thông tin công ty cổ phần Vicem Bao Bì Hải Phòng
Báo cáo tài chính bán niên 2023
Báo cáo tài chính bán niên 2023
Quyết định bổ nhiệm 2023
Quyết định bổ nhiệm thư ký và phụ trách quản trị công ty cổ phần Vicem Bao Bì Hải Phòng.