www.hcpc.vn
Đang tải dữ liệu

Thông tin hữu ích
Thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Giá vàng
Tin chứng khoán
Thông tin truy cập
Online: 65 người

Lượt truy cập: 1268220
Untitled-1

Trang chủ > Tin tức - Sự kiện

Thông báo về việc niêm yết cổ phiếu phổ thông
Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phòng xin trân trọng thông báo việc lưu ký và niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NIÊM YẾT

CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ XI MĂNG HẢI PHÒNG

TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

 

 

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký lưu ký chứng khoán số 81/2009/GCNCP-VSD ngày 03 tháng 11 năm 2009 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam .

- Căn cứ Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu số 733/QĐ-SGDHN ngày 05 tháng 11 năm 2009 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phòng xin trân trọng thông báo việc lưu ký và niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội như sau:

 

1.         THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC NIÊM YẾT

Tên tổ chức đăng ký niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ XI MĂNG HẢI PHÒNG

Tên giao dịch tiếng Anh: HAIPHONG CEMENT PACKING JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: HCPC

Địa chỉ: Số 3 đường Hà Nội, Quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng

Điện thoại: (84-31) 3.821.832        Fax:       (84-31) 3.540.272

Website: http://www.hcpc.vn

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Số 0203001018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp, đăng ký lần ngày 21/09/2004 và sửa đổi lần hai ngày 29/12/2007.

Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng chẵn)

Lĩnh vực kinh doanh

- Sản xuất và kinh doanh vỏ bao bì xi măng và các loại vỏ bao bì khác;

- Sản xuất nguyên vật liệu cho ngành sản xuất bao bì;

- Xuất nhập khẩu và kinh doanh nguyên vật liệu cho ngành sản xuất bao bì;

- Cho thuê văn phòng, kho, bến, bãi.

2.         THÔNG TIN VỀ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT

• Tên chứng khoán                    : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phòng

• Mã chứng khoán                     : BXH

• Loại chứng khoán                    : Cổ phiếu phổ thông

• Mệnh giá chứng khoán            : 10.000 đồng/cổ phiếu

• Hình thức đăng ký lưu ký         : Ghi sổ

• Số lượng chứng khoán đăng ký lưu ký, niêm yết:               3.000.000 cổ phiếu (Ba triệu cổ phiếu)

• Tổng giá trị chứng khoán đăng ký lưu ký, niêm yết : 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng chẵn )

• Ngày giao dịch đầu tiên           : Thứ Tư, ngày 25 tháng 11 năm 2009.

• Thời gian và địa điểm cung cấp Bản cáo bạch: từ ngày 08 tháng 11 năm 2009 tại các địa điểm sau:

2.1.      Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phòng

v      Địa chỉ: Số 3 đường Hà Nội, Quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng

v      Điện thoại:        (84-31) 3.821.832                      Fax:      (84-31) 3.540.272

v      Website:           http://www.hcpc.vn

2.2.      Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

v      Địa chỉ:             Số 24 Cù Chính Lan - Quận Hồng Bàng - TP. Hải Phòng

v      Điện thoại:        (031) 3.842.335                         Fax:      (031) 3.746.266

v      Website:           http://www.hpsc.com.vn/

3.         THÔNG BÁO VỀ VIỆC LƯU KÝ:

§         Cổ đông đã nhận Số chứng nhận sở hữu cổ phần/Sổ cổ đông xin vui lòng đến làm thủ tục đăng ký lưu ký tại công ty chứng khoán nơi mình mở tài khoản, bắt đầu từ ngày 4/11/2009.

§         Cổ đông chưa nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần/Sổ cổ đông vui lòng sớm liên hệ với Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng để nhận sổ và hoàn tất các thủ tục lưu ký chứng khoán tại:

v      Địa chỉ:       Số 24 Cù Chính Lan - Quận Hồng Bàng - TP. Hải Phòng

v      Điện thoại:  (031) 3.842.335                         Fax:      (031) 3.746.266

Trân trọng thông báo.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ XI MĂNG HẢI PHÒNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký và đóng dấu)

 

Dư Văn Hải