www.hcpc.vn
Đang tải dữ liệu

Thông tin hữu ích
Thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Giá vàng
Tin chứng khoán
Thông tin truy cập
Online: 16 người

Lượt truy cập: 1315424
Untitled-1

Trang chủ > Tin tức - Sự kiện

Thông báo chốt danh sách cổ đông
Công ty cổ phần bao bì xi măng Hải Phòng trân trọng thông báo tới toàn thể cổ đông của công ty về việc chôt danh sách cổ đông cho việc chuẩn bị Đại hồng đồng cổ đồng thường niên và tạm chia cổ tức năm 2009.

- Tên TCPH:

Công ty cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phòng

- Trụ sở chính:    

Số 3 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng

- Điện thoại:

- Fax:

(84-31) 382 1973 – 821 832

(84-31) 354 0272

- Tên chứng khoán:

Cổ phiếu CTCP Bao bì Xi măng Hải Phòng

- Mã chứng khoán:

BXH

- Mã ISIN:

VN000000BXH9

- Loại chứng khoán:

Cổ phần phổ thông

- Mệnh giá:

10.000 đồng

- Ngày đăng ký cuối cùng:

11/03/2010

- Lý do và mục đích:

+ Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2010;

+ Tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền

1. Thông tin về việc tổ chức Đại hội cổ đông năm 2010:

+ Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết

+ Thời gian thực hiện: Dự kiến giữa tháng 4/2010 (Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau).

+ Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường CTCP Bao bì Xi măng Hải Phòng – Số 3 đường Hà Nội, Phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng.

+ Nội dung họp:

·        Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010;

·        Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ lên 50 tỷ đồng.

2. Thông tin về việc tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền:

+ Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 1.200 đồng)

+ Thời gian thực hiện: 26/04/2010

+ Địa điểm thực hiện:

·        Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

·        Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Bao bì Xi măng Hải Phòng, địa chỉ: số 3 đường Hà Nội, Phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng từ ngày 26/4/2010. Cổ đông đến nhận cổ tức phải mang theo sổ chứng nhận cổ đông và chứng minh nhân dân, trường hợp ủy quyền nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ.