www.hcpc.vn
Đang tải dữ liệu

Thông tin hữu ích
Thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Giá vàng
Tin chứng khoán
Thông tin truy cập
Online: 13 người

Lượt truy cập: 1299678
Untitled-1

Trang chủ > Tin tức - Sự kiện

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
Công ty cổ phần bao bì xi măng Hải Phòng đăng toàn văn nội dung "Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010"  đã được thông qua và nhất trí 100% tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 tổ chức vào ngày 22 tháng 04 năm 2010.