www.hcpc.vn
Đang tải dữ liệu

Thông tin hữu ích
Thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Giá vàng
Tin chứng khoán
Thông tin truy cập
Online: 28 người

Lượt truy cập: 1179644
Untitled-1

Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Tin nội bộ

Thông báo trả cổ tức và phát cổ phiếu
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ  phần bao bì xi măng Hải Phòng và  Ph­ương án SXKD đã đ­ược thông qua tại kỳ họp kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Đại hội đồng cổ đông th­ường niên năm 2008 có một số điều cần lưu ý .
Kính th­ưa : Quý vị cổ đông của Công ty

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bao bì xi măng Hải Phòng và  Ph­ương án SXKD đã đ­ược thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông th­ường niên năm 2008 
- Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2008      
- Căn cứ Nghị quyết kỳ  họp HĐQT Công ty ngày  17/03/2009.  

Công ty cổ phần bao bì xi măng Hải phòng tổ chức cấp phát cổ phiếu và chi trả cổ tức năm 2008 cho cổ đông là cá nhân kể từ ngày 27 – 04 - 2009.  Để việc chi trả cổ tức đ­ợc nhanh chóng, chính xác và thuận lợi, Công ty xin thông báo: 

1. Khi đến nhận cổ tức: cổ đông phải mang theo Giấy xác nhận sở hữu cổ phần ( bản chính ) và giấy Chứng minh th­ nhân dân.
 
2. Địa điểm chi trả cổ tức: tại trụ sở Công ty cổ phần bao bì xi măng Hải Phòng - số 3 đ­ường Hà Nội – Hồng Bàng – Hải Phòng, 

3. Thời gian chi trả cổ tức : 
+ Từ 09 giờ ngày 27/04/2009 đến 16 giờ 00 ngày 22/04/2005 : cổ đông là CBCNVC làm việc tại Công ty cổ phần bao bì xi măng Hải phòng     
+ Từ 14 giờ ngày 21/04/2005 đến 16 giờ ngày 25/04/2005 : cổ đông là CBCNVC làm việc tại Công ty xi măng Hải phòng. 

+ Từ 08 giờ ngày 26/04/2005 đến 16 giờ ngày 27/04/2005 : cổ  đông là CBCNVC làm việc tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam và các đơn vị  thành viên tại địa bàn Hà Nội. 
+ Từ 08 giờ ngày 28/04/2005 đến 16 giờ ngày 28/04/2005 : các cổ  đông còn lại. 

4. Cổ đông ở xa có thể nhận cổ phiếu qua đ­ường b­ưu điện và nhận cổ tức qua tài khoản cá nhân tại ngân hàng. Thủ tục và điều kiện nh­ư sau:
- Cổ đông phải có tài khoản cá nhân tại ngân hàng.
- Cổ đông phải gửi tr­ước cho Công ty các giấy tờ  sau :
    + Giấy xác nhận sở hữu cổ phần ( bản chính ), 
    + Bản sao ( có  công chứng ) giấy Chứng minh th­ư  nhân dân hoặc hộ khẩu, 
    + Giấy  đề nghị Công ty cổ phần bao bì  xi măng Hải phòng cấp phát cổ phiếu qua đường bưu điện và chi trả cổ tức qua tài khoản cá nhân tại ngân hàng ( có xác nhận của đơn vị công tác hoặc chính quyền địa phường cấp xã, ph­ường ). 

5. Cổ đông không trực tiếp đến nhận cổ phiếu và cổ tức có thể uỷ quyền cho ng­ời khác nhận thay nh­ng phải có giấy uỷ quyền theo đúng quy định tại Bộ Luật Dân sự. 

6. Cổ đông muốn biết thêm thông tin liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2008, xin liên hệ với Phòng Kế toán – Thống kê - Tài chính Công ty cổ phần bao bì xi măng Hải Phòng trong giờ hành chính (số 3 đ­ường Hà Nội – Ph­ường Sở Dầu – Quận Hồng Bàng – TP Hải Phòng, FAX: 031540272, điện thoại: 031821832). 

Công ty cổ phần bao bì xi măng Hải phòng xin kính báo các cổ đông biết để đến nhận cổ phiếu và  cổ tức đúng thời gian và địa điểm ghi trong thông báo này.

Trân trọng cảm ơn!CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ XI MĂNG HẢI PHÒNG 


Nơi nhận
- Nh­ư trên  - L­ưu KTTKTC, TCHC