www.hcpc.vn
Đang tải dữ liệu

Thông tin hữu ích
Thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Giá vàng
Tin chứng khoán
Thông tin truy cập
Online: 13 người

Lượt truy cập: 1299679
Untitled-1

Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Tin ngành

Phiên họp Hội đồng Quản trị lần thứ 50
Cuộc họp hội đồng quản trị giúp các cổ đông hợp tác chặt chẽ hơn để đạt được mục tiêu phát triển

Ngày 8 tháng 4 năm 2009 cuộc họp Hội đồng Quản trị lần thứ 50 của Công ty Xi măng đã được tổ chức tại trụ sở chính của Tập đoàn Xi măng Taiheiyo tại Tokyo. Tham gia cuộc họp có 11 thành viên HĐQT của Xi măng cùng các đại diện các bên liên quan. Một loạt các vấn đề chính đã
 


được tập trung thảo luận. Kết thúc cuộc họp, các cổ đông cam kết cùng hợp tác chặt chẽ hơn nữa để đạt được mục tiêu phát triển trong liên doanh.